شاخه ها
سازندگان
 • jb team
 • logitech
 • microsoft
 • rapoo
 • razer
 • آریاگستر افزار
 • دارینوس
 • طرفه نگار
 • عصر بازی
 • پرند
 • کسپر
 • گردو
 • گروه شرتکات

RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA

RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA
RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA
3,230,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

RAZER Mouse DEATH ADDER CHROMA 2014 (10.000 DPI) (16.8Million backlighting customizable color)

دث ادر ﮐﺮوﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﭘﺘﯿﮑﺎل 10 ﻫﺰار دي ﭘﯽ آي ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داراي ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺎﯾﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﮐﻨﺎر  ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ دث ادر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮس ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮس ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﺑﺎﺷﺪ.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
کلمات رايج جستجو